Verd Neix col·labora amb el medi ambient

Verd Neix recicla tots els residus de producció: plàstics, cartró, metalls…  a través del servei de recollida.
Convertim les restes de fusta en biomassa que al mateix temps aprofitem aquesta energia per a donar calefacció a totes les nostres instal·lacions i oficines